Logo
Wydrukuj tę stronę

WAŻNE

Szanujemy wszelkie prawa Lokatorów, wywiązujemy się z obowiązków wobec Lokatorów, jednocześnie wymagamy aby Lokatorzy wywiązywali się ze swoich wobec nas obowiązków wynikających z umowy. Jeśli nie płacisz czynszu, opłat eksploatacyjnych, odmawiasz opuszczenia lokalu po zakończeniu umowy najmu, lub w jakikolwiek inny sposób rażąco naruszasz warunki umowy najmu musisz się liczyć z konsekwencjami cywilno prawnymi.
Przypominamy, że koszty sądowe jak i koszty profesjonalnej obsługi prawnej w procesie pokrywają nieuczciwi Lokatorzy, że egzekucja komornicza dodatkowo znacząco zwiększa te koszty, oraz że koszty te może zwiększyć zasądzone odszkodowanie.
Niniejszym oświadczamy i przestrzegamy nieuczciwych Lokatorów, że wszelkie próby oszustwa, kradzieży, dewastacji, oraz innych czynności rażąco naruszających warunki umowy, bez wyjątku, będą skutkowały rozpoczęciem procesu sądowego.

Copyright by SuperChata.pl, all rights reserved .