Logowanie do Panelu Lokatora

Rejestracja

SuperChata.pl - nieruchomości Kutno

Logowanie do Panelu Lokatora

Regulamin Serwisu WWW

Definicje:

  • SuperChata.pl, serwis internetowy dostępny pod adresem www.superchata.pl
  • Właściciel Serwisu - Mariusz Staśkiewicz, 87 Red Arches Road, The Coast, D13, Dublin, Irlandia
  • Użytkownik - osoba prawna, pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w serwisie i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła
  • Lokator - użytkownik serwisu posiadający w serwisie konto o statusie lokatora
  • Wynajmujący - użytkownik serwisu posiadający w serwisie konto o statusie wynajmuącego

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług SuperChata.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i w pełni je akceptuje.

2. Dostęp do platformy SuperChata.pl dla użytkownika będącego Lokatorem jest bezpłatyny, jednakże niektóre usługi realizowane za pośrednictwem serwisu (niektóre formy płatności) mogą wymagać dodatkowej opłaty w postaci prowizji, jaka pobierana jest od podmiotów współrealizujących te usługi.

3. Usługi wspomagające najem dostępne na platformie SuperChata.pl dla użytkownika będącego Wynajmującym są płatne. Aktualny cennik dostępny jest w Ofercie.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania kont po wygaśnięciu umowy.

5. Umieszczanie na stronach treści łamiących prawo, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i aplikacje szpiegowskie (spyware), nawołujących do przemocy, zwłaszcza na tle rasowym, religijnym lub etnicznym jest zabronione.

6. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, jakie znajdują się na stronach umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Odpowiedzialność za wyżej wymienione treści ponoszą wyłącznie użytkownicy. W przypadku wykrycia treści zabronionych konto użytkownika zostanie skasowane bez uprzedniego powiadomienia, a informacja o koncie i użytkowniku zostanie przekazana odpowiednim organom ścigania.

7. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej w treści tworzonej przez użytkowników. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu wspomnianych praw Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika do wyjaśnienia sprawy, a w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej do usunięcia konta użytkownika.

8. W celu ochrony wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne lub promowanych przez użytkowników z wykorzystaniem technik niezgodnych z etykietą sieciową.

9. Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu, także do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.

10. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji reklam na stronach serwisu.

12. Właściciel serwisu świadczy pomoc techniczną jedynie w zakresie prawidłowego funkcjonowania swoich usług, nie udziela informacji, ani porad odnośnie tworzenia i administrowania stronami internetowymi.

13. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu.

14. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia usługi. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

15. Właściciel serwisu nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.

16. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści i oferty w serwisie.

17. W przypadku stwierdzenia niepożądanych działań wpływających na pracę serwisu, nieobjętych w niniejszym regulaminie, właściciel może zablokować konto lub ogłoszenia użytkownika bez wcześniejszego powiadamiania.

18. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą, a w konsekwencji usunięciem konta użytkownika. Decyzje o usunięciu konta użytkownika podejmuje samodzielnie właściciel serwisu lub osoba przez niego upoważniona. Od decyzji o usunięciu strony lub konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.

19. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu na stronie, do której dostęp jest ograniczony procedurą rejestracji i logowania właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zastosowania blokady bez bez uprzedniego powiadamiania użytkownika.

20. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta, opublikowana na niniejszej stronie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.

21. Wnioski, uwagi, skargi odnośnie funkcjonowania usług można składać za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.superchata.pl, a także listownie na adres właściciela serwisu podany w definicjach niniejszego regulaminu.

Serwis www.SuperChata.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pozwala nam również określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz prawidłowo wyświetlać zawartość serwisu. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które wykorzystujemy do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu www.SuperChata.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zgody skutkował będzie nieoptymalny wyświetlaniem treści.

Zapoznaj się z treścią dyrektywy

Nie wyraziłeś zgody na umieszczanie plików typu cookie przez co serwis nie będzie funkcjonował prawidłowo.
Możesz zmienić ustawienia klikając przycisk obok.

Wyraziłeś zgodę na umieszczanie cookies dzięki czemu serwis będzie funkcjonował prawidłowo. Możesz zmienić ustawienia klikając przycisk obok.Copyright by SuperChata.pl, all rights reserved .